Melnais zelts(Ty Hauck 3) by Andrew Gross - PDF, DJVU, DOC, EPUB

Posted by  on 06.10.2017

Bijuso izmekletaju Taju Hauku satriec televizija dzirdeta zina � launi iebruceji nogalinajusi brokera gimeni, kuras dala bija ari kada vinam loti darga sieviete�Tajs kopa ar Naomi Blumu, Savienoto Valstu Finansu departamenta agenti, veic izmeklesanu un atklaj nezeligi smalki izstradatu globalu shemu, kas ved uz pasaules finansu sistemas katastrofu.

Read Online Download now

More books

Be the first to reply