Het complot van Parijs(Cotton Malone 5) by Steve Berry - Free eBooks Download

Posted by  on 20.07.2017

Wie weet waar Napoleons rijkdommen verborgen zijn? Malones vriend Thorvaldsen vraagt hem te helpen bij de ontmaskering van de Paris Club, een groep hebzuchtige multimiljonairs die de wereldeconomie wil manipuleren. De samenzweerders zijn zeer geinteresseerd in de vermeende schat van Napoleon. Malone zet zijn leven op het spel om de wereld te behoeden voor een international

Read Online Download now

More books

Be the first to reply