En Karanl?k Yalan(Lords of the Underworld 6) - by Gena Showalter (eBooks, ePUB, PDF, Downloads)

Posted by  on 29.09.2017

Ask bazen insan? gercek ile yalan aras?nda b?rak?r.Ne zaman dogruyu konussa ac? icinde k?vranan Gideon ayn? zamanda soylenen her yalan? anlayabilmektedir. Ancak tutsak ettigi olumsuz Scarlet?n onun uzun sure once b?rakt?g? kar?s? oldugu iddias?n?n yalan olup olmad?g?n? anlayamaz. Gideon onunla ne evlendigini ne de birlikte oldugunu hat?rlayabilmektedir. Ne var ki genc ka

Read Online Download now

Be the first to reply