Jarnkonungen(The Iron Fey 1) by Julie Kagawa

Posted by  on 07.10.2017

MEGHAN CHASE har ett hemligt ode ett som hon aldrig kunnat forestalla sigDet har kants som att nagot varit lite udda med Meghan anda sedan hennes pappa mystiskt forsvann tio ar tidigare. Hon har aldrig riktigt passat in i skolan, eller i hemmet. Nar en mork framling borjar betrakta henne pa avstand, och hennes baste van blir markligt overbeskyddande, inser Meghan att nagot

Read Online Download now

Be the first to reply